Freemium Membership

Is een Freemium Membership altijd kosteloos?

Ja, een Freemium Membership is te allen tijden kosteloos.

Waarom krijgt een Premium member voorrang op een Freemium Member?

Premium Members zijn betalende members en hebben om deze reden te allen tijden voorrang op Freemium Members. Stel een meeting heeft 8 Freemium Members als deelnemer. Als een Premium Member zich dan aanmeldt, dan krijgt hij/zij de laatste plek in deze meeting en zal de laatst aangemelde Freemium Member een bericht ontvangen dat hij/zij geen toegang meer heeft tot deze meeting.

Als ik geen ondernemer of directeur meer ben, kan ik dan aanblijven als member?

Nee. Binnen 365 Business Club gelden strikte voorwaarden aan het membership. Zodra je géén ondernemer of directeur meer bent eindigt jouw membership. Ieder membership wordt om de 6 maanden gecontroleerd aan de hand van de status op LinkedIn.

Premium  Membership

Hanteren jullie een opzegtermijn?

Wij hanteren een opzegtermijn van 14 dagen. Jouw membership eindigt automatisch na 6 maanden. Na 5 maanden ontvang je uit het systeem een melding dat jouw Premium Membership wederom wordt verlengd met 6 maanden. Indien je besluit om je Premium Membership niet te verlengen kun je e-mail sturen naar info@365businessclub.nl.

Wanneer eindigt mijn Premium Membership?

Jouw membership eindigt automatisch na 6 maanden. Na 5 maanden ontvang je uit het systeem een melding dat jouw Premium Membership wederom wordt verlengd met 6 maanden.

Hoe kan ik mijn Premium Membership opzeggen?

Indien je besluit om je Premium Membership op te zeggen, kun je een e-mail sturen naar info@365businessclub.nl.

LinkedIn Groep

Waarom mag ik geen promotie maken binnen de LinkedIn groep?

De LinkedIn groep (provinciaal of lokaal) moet geen reclamebord worden.