WIE ZIJN WIJ

Dit privacy statement (“Privacy Statement”) is van toepassing op het gebruik van (persoons-)gegevens (“Persoonsgegevens”) die worden verzameld op de websites van en worden beheerd door 365 Business Club.

365 Business Club respecteert de privacy van alle gebruikers van (sociale media van) haar websites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door 365 Business Club met betrekking tot haar website’s, het gebruik van cookies en de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Ons website-adres is: https://www.365businessclub.nl.


GEGEVENSVERWERKING

Wanneer je deze website bezoekt kan 365 Business Club zowel direct als indirect Persoonsgegevens over jou verzamelen. 365 Business Club gaat vertrouwelijk om met deze Persoonsgegevens en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde jouw Persoonsgegevens te beschermen.

De door jou verstrekte Persoonsgegevens zullen door 365 Business Club gebruikt worden ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om (marketing)diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, en om (web)statistieken te ontwikkelen. Daarnaast kan 365 Business Club en aangesloten partners jouw  Persoons-gegevens gebruiken om jou te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van partners en/of derden die mogelijkerwijs interessant voor jou zijn. Jouw Persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen partners en/of gelieerde ondernemingen van of anderszins gerelateerd zijn aan 365 Business Club.


VERSTREKKING AAN DERDEN

365 Business Club kan voor het aanbieden van diensten gebruik maken van Partners en door haar ingeschakelde derden. Deze van partners en/of derden krijgen de beschikking over jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten.


COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat door jouw webbrowser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan 365 Business Club uw belangstelling in kaart brengen zodat de website van 365 Business Club kan worden verbeterd. Tevens kan de door jouw bezochte website van 365 Business Club zich naar jouw gebruik ervan instellen. Ook kan 365 Business Club de informatie gebruiken om jou gerichte informatie toe te zenden. Je kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien je ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen dan kan dit ertoe leiden dat de bezochte website niet optimaal functioneert.


WEBSITES VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van van partners en/of derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. 365 Business Club draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw Persoonsgegevens door deze van partners en/of derden.


PERSOONLIJKE GEGEVENS

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van van partners en/of derden die door middel van deze website, bijvoorbeeld via links, kunnen worden bezocht. 365 Business Club draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw Persoonsgegevens door deze van partners en/of derden.


DELEN INFORMATIE

Het kan nodig zijn dat wij de informatie die we beheren toch moeten delen. Dit gebeurt alleen bij vermoeden van illegale activiteiten. Denk aan fraude, bedreiging van de veiligheid van personen, schending van onze leveringsvoorwaarden, of andere zaken die voortvloeien uit een wettelijke verplichting.


OVERDRAGEN

Ook kunnen we de gegevens in ons beheer overdragen als 365 Business Club fuseert met, of overgenomen wordt door een andere partij. Als dit inhoudt dat de privacy statement verandert, zullen we de gebruikers eerst hierover inlichten.


CONTACT

De verwerking van Persoonsgegevens geschiedt zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming AVG/GDPR en andere relevante wet- en regelgeving. Indien je jezelf  eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven en je deze niet meer wilt ontvangen, kan je jezelf hiervoor afmelden in de nieuwsbrief zelf. Indien je vragen, opmerkingen of klachten heeft over de wijze waarop 365 Business Club omgaat met Persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via info@365businessclub.nl.


WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

365 Business Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Voor het laatst gewijzigd: 14-09-2022